Logopedie Kinderpraktijk

Gespecialiseerd in logopedische behandeling van kinderen

logopedie kinderpraktijk
Culemborg - Eck en Wiel - Geldermalsen - Haaften - Herwijnen - Leerdam - Meteren - Neerijnen - Opijnen - Tuil - Waardenburg -

Wil jij aan het werk als logopedist?
Bekijk onze vacatures

WELKOM

Welkom op de website van de Logopedie Kinderpraktijk.

We zijn gevestigd in Culemborg, Leerdam, Neerijnen, Tuil en Haaften.
Op deze website vindt u alle informatie over de praktijk, de logopedisten, de stoornissen welke behandeld worden en hoe u uw kind kunt aanmelden. Wanneer uw kind problemen heeft op het gebied van communicatie, spraak, taal, stem, adem, eten en drinken of het gehoor, bent u aan het goede adres.  Neem een kijkje op onze site en mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.

VISIE

Wij bekijken kinderen in zijn totaliteit; daarom onze samenwerking met de andere disciplines. Geen enkel kind is hetzelfde en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Mocht er om welke reden vertraging of verstoring zijn in deze ontwikkeling willen wij vanuit een vertrouwelijke band hulp bieden.

Kinderen ontwikkelen zich gunstig in een warme, kindvriendelijke, veilige omgeving waar professionele begeleiding kan plaats vinden.
Wij bekijken kinderen in zijn totaliteit; daarom onze samenwerking met de andere disciplines. Geen enkel kind is hetzelfde en ontwikkeld zich op zijn eigen manier. Mocht er om welke reden vertraging of verstoring zijn in deze ontwikkeling willen wij vanuit een vertrouwelijke band hulp bieden.

Onze praktijk heeft veel ervaring met het behandelen van “bijzondere” kinderen en kinderen met beperkingen en/of syndromen.
Er is een samenwerkingsverband met KDC Syndion.
Ook vinden we het erg belangrijk om contact met scholen, peuterspeelzalen en disciplines te onderhouden om de behandeling altijd vanuit een totale ontwikkeling te benaderen.

Daarnaast heeft de LogopedieKinderpraktijk een samenwerkingsverband met Medisch Kinderdagverblijf Buitenpret, gevestigd op een boederij te Rijswijk. "Tussen de dieren" geven onze logopedisten op locatie de zorg op maat.

Voor TOS kinderen in Culemborg en omgeving is er een nu mogelijkheid om naar de Taalsatelietschool te gaan in Culemborg. Op deze school is onze praktijk aanwezig en werken we nauw samen met Kentalis voor optimale zorg voor TOS en kinderen met een spraak-taalachterstand.

LOGOPEDIE VOOR KINDEREN

Bij de Logopedie Kinderpraktijk houden we van het werken met kinderen.

Een behandeling die aanspreekt op niveau van het kind staat bij ons hoog in het vaandel. Onze aanpak bij logopedie voor kinderen is speels en kindgericht. We zorgen voor afwisseling en aantrekkelijke werkvormen en materialen. Op deze wijze komen kinderen graag naar de logopedische behandeling en wordt er in de meeste gevallen resultaat geboekt.

Ouders of opvoeders worden intensief in de begeleiding betrokken. Een tijdige aanpak van het logopedische probleem komen zowel de persoonlijke als (vroeg-) schoolse ontwikkeling van het kind ten goede.

Kijk ook eens in onze folder over de Logopedie Kinderpraktijk in het algemeen.

CONTACT MAKEN

Praten is voor een kind een belangrijk middel om contact te maken.

Met spraak en taal leert een kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Dat is nodig voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling. Spraak en taal zijn ook belangrijk voor het leren op school.

Soms zijn er zorgen over het spreken van je kind. Het kan zijn dat het kind slechter te verstaan is dan kinderen van zijn of haar leeftijd of dat het minder goede zinnen maakt. Soms maken anderen een opmerking over het spreken van je kind, bijvoorbeeld de leidster van de peuterspeelzaal of de leerkracht. Er zijn natuurlijk veel verschillen in de spraak- en taalontwikkeling van kinderen, elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier.

Problemen op het gebied van spraak, taal, adem, stem, mondgedrag (OMFT), eten en drinken, gehoor, lezen en schrijven en dyslexie behoren tot het werkgebied van de logopedist. Logopedie kan zinvol zijn voor kinderen van alle leeftijden; van baby’s tot jong volwassenen.

SPRAAK

Goed en verstaanbaar spreken om begrepen te worden.

Bij spraakproblemen laat het kind klanken weg of spreekt hij deze niet op de goede manier uit. Een duidelijk organisch probleem zoals bij een gehemeltespleet kan de oorzaak zijn, maar meestal komt het door slappe spieren van de mond of omdat het kind moeite heeft om alle kenmerken van de klanken goed te onderscheiden. Zo maakt een kind bijvoorbeeld steeds een T voor een K en zegt het TOET in plaats van KOEK, hierdoor ontstaan problemen in verstaanbaarheid en dit kan frustrerend werken voor een kind. We spreken dan van een fonologische stoornis. Ook kan een kind moeite hebben met de motoriek van kaak, lippen en gehemelte. Dan spreken we van een fonetische stoornis. Een kind kan geen P maken omdat het zijn lippen niet gebruikt. Er wordt dan bijvoorbeeld AAK gezegd voor AAP. Ook hierdoor ontstaan problemen in de communicatie. Spraakproblemen zijn goed te behandelen door een logopedist en wij hebben meerdere collega’s die goed geschoold zijn hierin.

Bij twijfels kunt u altijd contact opnemen.

TAAL

Woorden en zinnen heb je als kind om je te kunnen uiten.

Een kind moet kunnen verstaan en begrijpen wat er tegen hem gezegd wordt en heeft woorden en structuur nodig om hierop te kunnen reageren. Taal is een complex samenspel van taalbegrip, woordenschat, zinsbouw en verhaalopbouw.

Soms verloopt een taalontwikkeling vertraagd of afwijkend. Ook kan het taalprobleem onderdeel zijn van een algehele ontwikkelingsachterstand, zoals bijvoorbeeld bij kinderen met het Down Syndroom of bij bepaalde vormen van autisme.

Verder kan een meertalige opvoeding een reden zijn om ons om advies of begeleiding te vragen. Op de website Kind en Taal vindt u meer informatie (onder andere een 'snel' test: heeft uw kind logopedie nodig?)


De Hanen oudercursus Praten doe je met zijn twee.

De Hanen oudercursus is voor ouders van kinderen met een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis die de taalontwikkeling van hun kinderen willen verbeteren. Het gaat hier om kinderen die nog niet praten of in maximaal twee-woordzinnen spreken.

De Hanen oudercursus is een stap-voor-stapcursus om de taalontwikkeling van uw kind te verbeteren. Daarnaast helpt de cursus om het contact en de communicatie met uw kind te verbeteren. U leert in de cursus om de dagelijkse situaties bewust om te buigen tot ideale taalmomenten, aangepast aan het taalniveau van het kind op dat moment. Binnen de cursus wordt uitgegaan van de al aanwezige kennis en ervaring van de ouders, hun individuele leerstijlen, de zorgen en interesses van de ouders.

Alle verzekeringen vergoeden de Hanen-oudercursus.

STEM

Door hard praten en schreeuwen kan de stem van een kind hees worden.

Een enkele keer is er sprake van een organische oorzaak. Bij heesheid heeft het kind vaak ook last van pijn in de keel. Misschien kan hij minder hard/zacht spreken of zingen, en minder hoog/laag zingen.

Wij onderzoeken de stemkwaliteit en het stemgebruik en laten het kind op een speelse manier ervaren hoe het gemakkelijker stem kan geven en het stemmisbruik kan beperken.

GEHOOR

Goed kunnen horen is noodzakelijk voor kinderen om te leren spreken.

Goedhorende kinderen kunnen problemen hebben met hun luisterfunctie en in de auditieve verwerking van klanken, woorden en zinnen. Ook begeleiden wij kinderen met aan gehoorverlies gerelateerde spraak-en taalproblemen. Slechthorende kinderen worden soms voor nader onderzoek doorverwezen.

PRELOGOPEDIE ( ETEN EN DRINKEN BIJ JONGE KINDEREN )

Binnen de logopedie is preverbale logopedie een specialisatie.

Binnen onze praktijk is deze specialisatie aanwezig. Er wordt gekeken waarom een baby niet goed kan drinken uit de borst of fles. Ook waarom de overgang van flesvoeding naar hapjes niet goed verloopt. Kauwen en slikken is daarbij belangrijk. Het kan zijn dat de motorische ontwikkeling niet goed verloopt op jonge leeftijd of dat er problemen zijn in het mondgebied.
Nuttige informatie vindt u in deze folder en op de website Prelogopedie

LEES- EN SCHRIJFPROBLEMEN EN DYSLEXIE

Lezen is belangrijk voor het leren.

Spraak- en taalproblemen kunnen samengaan met een minder vlotte ontwikkeling van het lezen en het spellen. Er kunnen problemen ontstaan in de voorbereiding op het lezen en schrijven. Ook kan een onvoldoende fonologische ontwikkeling en/of onvoldoende automatisering een reden zijn voor lees-, schrijf- en spellingsproblemen. U leest hier meer over in onze folder Lezen en schrijven.

De logopedist speelt een belangrijke rol in het proces van onderkenning, diagnostisering en behandeling van dyslexie. Dit wordt echter niet altijd vergoed. Als je zorgverzekeraar dit niet vergoedt, dan zal je deze kosten zelf moeten dragen. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van je verzekeraar.

AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN

Gewoonten die schadelijke invloeden hebben op gebit, spraak en gehoor.

Hierbij kun je denken aan overmatige speekselvloed, duim- en vingerzuigen, open mondgedrag en mondademen, verkeerd slikken (bijvoorbeeld met de tong tussen de tanden), eet- en drinkproblemen. De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk aan foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen, vingerzuigen, lispelen of slissen.

De Logopedie Kinderpaktijk is gespecialiseerd in oro-myofunctionele therapie (OMFT), een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

STOTTEREN

Stotteren is niet vloeiend praten.

Bij stotteren worden stukjes van een woord dubbel gezegd of klanken zitten vast. Er zijn verscheidene oorzaken waarbij de logopedist kan helpen. Een kind kan angstig zijn om te praten of verkeerde gedachten hebben over spreken. Of juist bang zijn om te gaan stotteren. Er zijn tal van oorzaken die het onvloeiend praten (stotteren) beïnvloeden.

Er zijn verschillende stotters waar te nemen bij het praten: herhalingen  (losse stotters), herhaling van klanken of lettergrepen, verlengingen (lange stotters), het langer maken van klanken, blokkades (vaste stoppers), het eruit duwen van klanken of vermijdingen ( stille stotters),  een ander woord kiezen of niks zeggen.

De Logopedie Kinderpraktijk heeft een logopedist die gespecialiseerd is in de behandeling voor stotteren, heeft u vragen neem gerust contact met ons op.

HET TEAM

Ons team bestaat uit 11 logopedisten en 1 officemanager. We zijn allen allround opgeleid maar hebben ieder onze specialisaties. Allen zijn we lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast is er een aantekening pre-verbale logopedie aanwezig.

Allemaal hebben we veel affiniteit met het werken met kinderen. We staan bekend om onze enthousiaste insteek en betrokkenheid bij de mensen die in de praktijk komen. We vinden het belangrijk om een lage drempel te hebben voor zowel het kind als de ouders/verzorgers. Het is fijn om in een open en vertrouwelijke sfeer met elkaar om te gaan. Kinderen hebben het vaak niet eens door dat er veel geoefend en hard gewerkt wordt en dat is het mooiste compliment!

Wij hebben in november 2015 de vrijwillige Kwaliteitstoets bij het HCA auditbureau behaald. Hier zijn wij uiteraard zeer trots op! Dit is binnen de logopedische setting de enige manier om objectief aan te tonen dat je kwaliteit hoog in het vaandel hebt. De zorgverzekeraars bevestigen met dit certificaat dat zij dit erkennen!

Yvonne

Yvonne - pré-verbaal logopedist, logopedist en praktijkhouder

Contact

yvonne@logopediekinderpraktijk.nl

Britt

Britt - logopedist

Contact

britt@logopediekinderpraktijk.nl

Shirley

Shirley - logopedist

Contact

shirley@logopediekinderpraktijk.nl


Liesanne

Liesanne - logopedist

Contact

liesanne@logopediekinderpraktijk.nl
Babette

Babette - logopedist, stottertherapeut i.o.

Contact

babette@logopediekinderpraktijk.nl

Gaby

Gaby - logopedist, coach bv logopedisten LogopedieKinderpraktijk

Contact

gaby@logopediekinderpraktijk.nl


Tess

Tess - logopedist

Contact

tess@logopediekinderpraktijk.nl
Marlies

Marlies - logopedist

Contact

marlies@logopediekinderpraktijk.nl
Willine

Willine - logopedist

Contact

willine@logopediekinderpraktijk.nl


Sabine

Sabine - logopedist

Contact

sabine@logopediekinderpraktijk.nl
Anna

Anna - logopedist

Contact

anna@logopediekinderpraktijk.nl
Manon

Manon - logopedist

Contact

manon@logopediekinderpraktijk.nl


Monique

Monique - officemanager

Contact

info@logopediekinderpraktijk.nl

SCHOLING


Omdat we het belangrijk vinden om onze kennis bij te spijkeren en up-to-date te houden, volgen we regelmatig cursussen/bijscholingen. De volgende cursussen zijn gevolgd door één of meerdere collega’s:

ALGEMEEN

 • DTL screening: Directe Toegankelijkheid Logopedie
 • Meldcode kindermishandeling
 • Voorleesexpress Utrecht
 • Behandelen met Ipad/tablet
 • Management in de gezondheidzorg
 • Transparant maken van een logopedisch dossier
 • SMART en Doelgericht

PRE-LOGOPEDIE

 • Cervicale auscultatie
 • Voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen
 • Behandeling van kinderen met een dysfatische ontwikkeling
 • Fees en slikvideo’s
 • Sensorische informatieverwerking basiscursus
 • Beckmann massage
 • Eet- en drinktherapie bij baby’s en zeer jonge kinderen
 • Kinderen met sondevoeding
 • NDT bij kinderen
 • Sensorische Integratie 0-2 jarigen

TAAL

 • Nederlands met NG1 en NG2
 • Gebaren NmG
 • Wijs met letters
 • Leespraat
 • Ernstige spraak- en taal ontwikkeling stoornissen bij jonge kinderen
 • Beginnende communicatie
 • Logopedie bij het jonge kind met Down Syndroom
 • De Taalstandaarden
 • ComVoor
 • Spreekbeeld
 • Communicatieve taaltherapie voor kinderen die niet of nauwelijks spreken
 • DGM (Denk stimulerende GespreksMethodiek)
 • Tarsp-FIT
 • Executieve Functies
 • Meta Taal


SPRAAK

 • Behandeling van kinderen met een Schisis
 • Behandeling van kinderen met een Verbale Dyspraxie
 • Fonologische stoornissen
 • Hodson en Paden
 • PROMPT

STEM

 • Stembehandeling bij kinderen

AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN

 • OMFT (Oromyofunctionele therapie)
 • Orale massage techniek Debrah Beckmann

WERKWIJZE

VERWIJZING

Sinds 1 augustus 2011 is het mogelijk om zonder verwijzing van huisarts of specialist een afspraak te maken. Omdat niet alle zorgverzekeraars deze behandelingen vergoeden, vragen wij nog steeds om een verwijzing zodat wij de behandelingen bij de zorgverzekeraars kunnen declareren.

AANMELDEN

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier of door te bellen met het centrale telefoonnummer 06 29 27 40 24.

Bij het eerste bezoek, de anamnese, neemt u de verwijzing van de huisarts, het verzekeringspasje en een geldig identiteitsbewijs mee. Tijdens deze kennismaking bespreken we onder ander de voorgeschiedenis en de klacht. Met behulp van deze informatie kunt u zich goed voorbereiden op het eerste bezoek.

Daarna volgt onderzoek/observaties.

Er wordt besproken hoe de behandeling gaat verlopen en wat u van ons kunt verwachten. De logopedische behandelingen worden gestart. De duur van één behandeling is een half uur. De behandelingen vinden plaats conform de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst).

REGELS

De praktijkregels beschrijven de te volgen procedures binnen de praktijk. Deze beschrijving ontvangt u bij de eerste sessie maar kunt u ook downloaden. Kosten kunnen bij u in rekening worden gebracht, indien u zich niet houdt aan de praktijkregels.

Om kwaliteit te leveren is het noodzakelijk om continuïteit te waarborgen. In overleg met u bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan plaats vinden. Indien mogelijk wordt de logopedist die dag vervangen door een collega logopedist. De collega's preverbale logopedisten van het ziekenhuis Rivierenland te Tiel en het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein nemen behandelingen betreft de preverbale logopedie over als de preverbale logopedist van de LogopedieKinderpraktijk afwezig is.

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.VERGOEDING

Logopedische zorg zit in het basispakket van de zorgverzekering. Behandelingen worden volledig vergoed. Houdt wel rekening met de eigen bijdrage, vanaf 18 jaar.

KLACHTEN

Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van patiënten / cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevolgen heeft voor de patiënt / cliënt.

Mocht u ergens niet tevreden over zijn of een klacht hebben over de behandeling, dan kunt u daarover altijd contact opnemen met de desbetreffende logopedist of met Yvonne Dols-Koopman de praktijkhouder, zodat wij in overleg met u naar een passende oplossing kunnen zoeken. Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke vrij gevestigde logopedist verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten van cliënten. Wij hanteren de klachten regeling van de NVLF. Op de publieksinfopagina van de NVLF kunt u hier informatie over vinden. Informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, vindt u ook in de brochure.

De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Ons handelen wordt in hoofdzaak aan die beroepscode getoetst. Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF.

BEREIKBAAR

 06 29 27 40 24
  info@logopediekinderpraktijk.nl

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag: 8.30 uur - 18.00 uur
Maandagavond: 18.00 uur - 21.00 uur

LOCATIES

De logopedisten van de Logopedie Kinderpraktijk zijn op de volgende locaties werkzaam

TARIEVEN

Tarieven voor 2016 bepaald door de NZA (Nederlands Zorg Autoriteit)

NZA

Behandeling in de praktijk: € 31,50 - € 40,53

Uittoeslag (incl. km vergoeding): rond € 19,00

Eenmalig onderzoek op medische indicatie: € 63,00 - € 81,06

Anamnese en onderzoek na verwijzing: € 63,00 - € 81,06

Preverbale logopedie: € 63,00 - € 81,06

Telefonische zitting: € 63,00 - € 81,06

Verslaglegging aan derden: € 63,00 - € 81,06

Overleg met derden: € 63,00 - € 81,06

Vacatures

Download onze openstaande vacatures en solliciteer meteen

CONTACT

Vul hieronder het formulier naar alle volledigheid in en wij nemen spoedig contact met u op.

 06 29 27 40 24

   info@logopediekinderpraktijk.nl


logopedie kinderpraktijk op Facebook

Disclaimer en privacystatement