logopedie kinderpraktijk
Culemborg - Leerdam - Haaften - Neerijnen - Tuil

Disclaimer en Privacy statement

Dit is de disclaimer en privacystatement behorende bij de website (http://www.logopediekinderpraktijk.nl) van Logopedie Kinderpraktijk Culemborg.

Disclaimer

De Logopedie Kinderpraktijk Culemborg betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

De Logopedie Kinderpraktijk Culemborg aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Het auteursrecht op deze website berust bij de Logopedie Kinderpraktijk Culemborg of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Logopedie Kinderpraktijk Culemborg. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de Logopedie Kinderpraktijk Culemborg.


Privacy statement

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen dan wel een aanmelding te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Verzamelde (persoons)gegevens vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College bescherming. Persoonsgegevensworden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen